Unesco World Heritage – Slate Quarries (Saesneg yn unig)

Amgueddfa Llechi Cymru

Gilfach Ddu
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Gwasanaeth:

Amgueddfa Llechi

Ffonl: 02920573700

e-bost: Julie.Williams@museumwales.ac.uk

gwefan: www.museum.wales/slate

 

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry