Grwpiau Cymunedol, Clybiau a Cymdeithasau

Ffair Nadolig Llanberis 2018

Fideo Uchafbwyntiau o'r Ffair Nadolig Llanberis 2018 - cliciwch yma


Pentref Taclus LlanberisLlanberis Tidy Village

Mae Pentref Taclus Llanberis yn grŵp o gwirfoddolwyr sy’n ymuno gyda’u gilydd i tacluso’r hen bentre bach Llanber; rhannu syniadau i gwella ein ardal. Rhwng mis Mawrth ac Medi maent yn cyfarfod ar bore Sul, 10yb. yn siop Menter Fachwen, Stryd Fawr. Offer ar gael i godi sbwriel mewn adrannau gwahanol o’r pentref. Poster gyda mwy o manylion yn ffenest siop Menter Fachwen. Croeso cynnes i pawb.

Ebost - pentrftaclusllanberis@outlook.com
Facebook - cliciwch yma

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry