Anturiaethau Awyr Agored

imageMountain Independence

36, Stryd Fawr
Llanberis
LL55 4EU

Gwasanaeth
Hyfforddiant Dringo a Mynydda

symudol: 07866486486
e-bost: stu@mountainindependence.co.uk
gwefan: www.mountainindependence.co.uk


Fandangles Gift ShopPhill George Mountaineering

17, Pentre Castell
Llanberis
Gwynedd
LL55 4UB

Gwasanaeth
Arweinydd mynydda Cyrsiau Mynydda a gwobrau Cyrff Llywodraethu

ffon: 01286 870350
symudol: 07799032870
e-bost: info@phillgeorge.com
gwefan: www.phillgeorge.com


Llanberis Lake Railway

RAW Adventures

Llawr 1 Floor
Uned 2 Unit
Y Glyn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EL

ffon: 01286 870 870
symudol: 07980770561
e-bost : info@raw-adventures.co.uk
gwefan: www.raw-adventures.co.uk | www.climb-snowdon.co.uk

Gwasanaeth
Cynllunio sialensiau Elusennol a darparu diogelwch lleoliad digwyddiadau a Ffilm diogelwch cerdded bryniau cyfarwyddyd dringo Darparwyr DofE alldaith.


Rope Works Active

Rope Works Active

Gilfach Ddu
Parc Gwledig Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Gwasanaeth
Gweithgareddau Awyr Agored

ffon: 01286 871114
symudol: 07900934537
e-bost: hello@ropeworksactive.co.uk
gwefan: www.ropeworksactive.co.uk


Snowdonia Watersports

Snowdonia Watersports

Uned 2 Unit
Y Glyn
Parc Gwledig Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EL

Gwasanaeth
Chwaraeon Dwr Siop a darparwr gweithgareddau

ffon: 01286 879001
e-bost: info@snowdoniawatersports.com
gwefan: www.snodoniawatersports.com


Llanberis Bike HireLlanberis Bike Hire

34, High Street
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth / Service
Bike Hire

tel: 07776051559
e-mail: llanberisbikehire@gmail.com
web: www.llanberisbikehire.co.uk/

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry