Croeso i wefan Grŵp Datblygu Llanberis

Mae digon o atyniadau yn Llanberis i gadw ymwelwyr yn brysur am wythnosau.

Mae Llanberis, sy’n aml iawn yn fan cychwyn ar gyfer cerdded i fyny’r Wyddfa, hefyd yn cynnig golygfeydd anhygoel, castell Cymreig, dwy reilffordd a threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog. Mae Llanberis ei hun yn bentref poblogaidd sy’n ffynnu, gyda llawer o siopau, caffis, bariau, atyniadau, tai llety a gwestai. Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am rai o brif atyniadau Llanberis ac yn eich tywys o gwmpas y pentref a’r ardal gyfagos.

Aros

Dyma restr o’r llety sydd ar gael yn Llanberis ac o gwmpas. Tai llety, llety gwely a brecwast a gwestai, yn ogystal â llety hunanarlwyo, tai bync a gwersylloedd.

Toggle Menu

 

Bwyta ac Yfed

Dyma restr o fannau bwyta ac yfed yn Llanberis ac o gwmpas. Am bentref bach, mae digon o ddewis i blesio pob chwaeth a chyllideb.

Toggle Menu

 

Siopau a Gwasanaethau

Dyma restr o siopau yn Llanberis ac o gwmpas. Mae Stryd Fawr Llanberis yn cynnig detholiad gwych o siopau a gwasanaethau.

Toggle Menu

 

Atyniadau

Dyma restr o atyniadau yn Llanberis ac o gwmpas. Ble well i fentro ar antur na Llanberis?

Toggle Menu

 

Mae wastad rhywbeth yn mynd ymlaen yn Llanberis drwy gydol y flwyddyn, felly beth am drefnu ymweliad i gyd-fynd â digwyddiad er mwyn gwneud eich gwyliau yn Llanberis yn fwy diddorol fyth?

Mae Gwiwerod Coch Angen Ein Cymorth

Hoffech chi helpu rhywogaeth frodorol i ddod yn ôl o ddibyn difodiant? Darganfyddwch, ffurfiwch a rhannwch wybodaeth am arbed ein gwiwer frodorol gydag arbenigwyr a gwirfoddolwyr... mwy

Digwyddiadau i ddod

THE END OF THE LINE: DINORWIG 50 - 15.07.19 -31.12.19 (fersiwn Saesneg yn unig)
In the Summer of 1969 – Dinorwig slate quarry closed ... mwy

Galeri

Edrychwch ar rai o luniau trawiadol o Lanberis

Toggle Menu

 

© 2020 Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry