Croeso i wefan Grŵp Datblygu Llanberis

Mae digon o atyniadau yn Llanberis i gadw ymwelwyr yn brysur am wythnosau.

Mae Llanberis, sy’n aml iawn yn fan cychwyn ar gyfer cerdded i fyny’r Wyddfa, hefyd yn cynnig golygfeydd anhygoel, castell Cymreig, dwy reilffordd a threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog. Mae Llanberis ei hun yn bentref poblogaidd sy’n ffynnu, gyda llawer o siopau, caffis, bariau, atyniadau, tai llety a gwestai. Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am rai o brif atyniadau Llanberis ac yn eich tywys o gwmpas y pentref a’r ardal gyfagos.

Siopau

Dyma restr o siopau yn Llanberis ac o gwmpas. Mae Stryd Fawr Llanberis yn cynnig detholiad gwych o siopau a gwasanaethau...

Bwyd & Diod

Dyma restr o fannau bwyta ac yfed yn Llanberis ac o gwmpas. Am bentref bach, mae digon o ddewis i blesio pob chwaeth a chyllideb...

Aros

Dyma restr o’r llety sydd ar gael yn Llanberis ac o gwmpas. Tai llety, llety gwely a brecwast a gwestai, yn ogystal â llety hunanarlwyo, tai bync a gwersylloedd...

Dringo Wyddfa

Gwybodaeth am Yr Wyddfa a ffyrdd gwahanol o gyrraedd y copa...

Antur Awyr Agored

Gwybodaeth am Anturiaethau Awyr Agored ar gael yn Llanberis...

Atyniadau

Dyma restr o atyniadau yn Llanberis ac o gwmpas. Ble well i fentro ar antur na Llanberis...

Gwynedd Council logo UK Government Wales logo

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry