Sut i'w gael yma

Maes Awyr Manceinion

Llogi Car

Arnold Clark car and van hire 0161 774 1888
Avis car hire 0344 544 6002
Budget car hire 0344 544 6002
Car rental village 0330 365 3001
Easrent car hire 0161 636 0275
Enterprise rent a car 0161 498 3300
Europa car 0371 384 3414
Green Motion car and van rental 0161 260 0420
Hertz 0843 309 3047
Thrifty car & van rental 0161 499 7038

Tacsi - O’r Maes Awyr i Llanberis un ffordd, oddeutu

Car ar gyfer 4 person £120
Bws Bach ar gyfer 7 person £125

Trên

Mae nifer o wasanaethau o Orsaf Reilffordd y Maes Awyr ac mae’r daith yn cymryd oddeutu 2a 50m ar gyfartaledd. Bydd angen newid unai unwaith neu ddwywaith yn CREWE neu CREWE a CHAER.

Amcan cost tocyn dwyffordd agored £96.00

Maes Awyr Lerpwl

Llogi Car

Alamo Rent a Car 0151 486 6600
Avis car hire 0344 544 6019
Budget car hire 0344 544 4656
Easirent car hire 0151 515 3868
Enterprise rent a car 0151 486 6600
Europcar 0371 384 3417
Direct Van Hire 0800 270 7019
Green Motion Car & Van Rental 0151 230 1131
National Car Rental 0151 486 6600
Sixt car hire 020 7018 8246

Tacsi - O’r Maes Awyr un ffordd i Llanberis, oddeutu

Car ar gyfer 4 person £115.00
Bws Bach ar gyfer 7 person £120.00

Trên

O Liverpool Lime Street cymerwch drên Mersey Rail i Gaer (oddeutu pob 30 munud) ble gallwch ddal trên Bangor sy’n wasanaeth rheolaidd oddeutu 32 o drenau ar gyfartaledd

Amcan cost tocyn dwyffordd agored £58.20

Maes Awyr Caernarfon

Mae maes awyr 14 milltir o Llanberis.

Mae’r ffioedd glanio yn cychwyn o £15 am awyren un injan i £25 am awyrennau mwy a £30 am hofrennydd.

Ffioedd Dros nos o £7.50 - £30.

Cyswllt - Parc Awyr Caernarfon Dinas Dinlle, Caernarfon LL54 5TP
Ffôn - 01286 830 800
E-bost - info@caernarfonairport.com

Tacsi - Tacsi o’r Maes Awyr un ffordd i Llanberis, oddeutu

Car ar gyfer 4 person £30
Bws Bach ar gyfer 7 person £35
Maes Awyr y Fali

Llogi car

Hertz Rent a car 0870 844 8844
Practical Car and Van Hire 01407 761800

Tacsi - Tacsi o’r Maes Awyr i un ffordd i Llanberis oddeutu,

Car ar gyfer 4 £55.00
Bws Bach ar gyfer 7 £60.00
Porthladd Caergybi

Hwyliadau Iwerddon - Caergybi

Hwyliadau Irish ferries:

www.irishferries.com/uk-en/routes-and-times/dublin-holyhead/

Hwyliadau Stena ferries:

www.stenaline.co.uk/routes/holyhead-dublin

Llogi Car

Hertz 01407 761800
Ted Williams 01407 760912

Tacsi Porthladd Caergybi i Llanberis un ffordd oddeutu

Car ar gyfer 4 person £55
Bws Bach ar gyfer 7 person £60

Trên

Mae’r trên yn un uniongyrchol i Fangor ac yn cymryd rhwng 28 a 38 munud yn dibynnu ar y gwasanaeth. Amcan cost tocyn dwyffordd agored £19.40

Cludiant Cyhoeddus

Y bysiau yw’r 4 / 44 / X4 sy’n teithio i Fangor ble y gallwch newid i’r gwasanaethau uchod. Mae’n yn cychwyn bob 30 munud yn ystod y dydd a fesul awr gyda’r nos.

Amcan cost taith un ffordd £4.00

Gorsaf Bangor

Tacsi

Bangor i Llanberis un ffordd oddeutu

Car ar gyfer 4 person £25.00
Bws Bach ar gyfer 7 person £30.00

Cludiant Cyhoeddus

Y gwasanaeth bysiau yw’r 5 / 5A / X5 sy’n gadael Bangor bob 15 munud yn ystod y dydd a fesul awr gyda’r nos.

Teithio ar y Trên

Yr orsaf agosaf yw BANGOR sy’n 11 milltir o Llanberis. Mae nifer o dacsis ar gael yn ogystal â gwasanaeth bws rheolaidd.

Bangor a LLUNDAIN

Yr orsaf ymadawiad yw LONDON EUSTON. Mae yna 8 trên y diwrnod 4 ohonynt yn uniongyrchol, fel arall bydd yn rhaid newid trenau unwaith neu ddwywaith yn dibynnu ar y daith. Bydd yn rhaid i chi newid yn CREWE, neu CREWE a CHAER. Bydd y siwrneiau yn cymryd rhwng 3a 44 m a 4a 30m yn dibynnu pa wasanaeth yn yr ydych yn ei ddewis.

Amcan cost tocyn dwy ffordd agored unrhyw adeg £349.80

Bangor o GLASGOW

Mae yna 22 gwasanaeth i Fangor sy’n cymryd 6a 11m ar gyfartaledd fydd yn cynnwys un ai 1 neu 2 newid - yn PRESTON a CREWE, CREWE a GAER neu CREWE yn unig

Amcan cost tocyn dwy ffordd agored unrhyw adeg £265.80

Bangor o GAEREDIN

Mae yna 30 gwasanaeth y diwrnod sy’n cymryd rhwng 5a 59m ar gyfartaledd Mae hyn yn cynnwys rhwng 1 a 3 newid - CREWE yn unig, WARRINGTON a CHAER neu EFROG, MANCHESTER PICCADDILLY a CREWE neu CARSLILE, CREWE a CHAER.

Amcan cost tocyn dwy ffordd agored unrhyw adeg £251.40

BANGOR o GAERDYDD

Mae yna 8 gwasanaeth y dydd sy’n cymryd rhwng 4a 18m. ar gyfartaledd Gall y rhain amrywio o deithiau uniongyrchol a 3 newid - CREWE yn unig, CREWE a CHAER neu BIRMINGHAM NEW STREET a CREWE (neu GAER) ac, ar y penwythnosau gorsafoedd bychan y canolbarth SHEWESBURY a CREWE.

Amcan cost tocyn dwyffordd agored £176.00

GWYBODAETH AM DOCYNNAU TREN RHATACH

Mae amryw o ffyrdd i arbed arian ar gostau teithiau sydd yn cael eu hysbysebu. Mae tocynnau trên ar gael 12 wythnos cyn teithio. Dyma rai gwefannau a ellir eich cynorthwyo i ddarganfod tocynnau rhatach na’r rhai sydd yn cael eu hysbysebu.

https://www.moneysavingexpert.com/travel/cheap-train-tickets/

https://www.thetrainline.com/

https://www.nationalrail.co.uk/times_fares/ticket_types/Train_Tickets.aspx

https://www.gwr.com/

Y tocynnau rhataf a nodir yma yn gyffredinol yw tocynnau dychwelyd y tu allan i’r amser prysura, efallai na fyddent yng nghyd fynd a’ch trefniadau teithio

Amcan cost taith un ffordd £4.00

Llanberis i
Caeredin 305 milltir / 490 cilometr 5a 42m
Caerdydd 170 milltir / 273 cilometr 4a 35m
Fferi Caergybi 31 milltir / 49 cilometr 0a 42m
Fferi Dover 355 milltir / 571 cilometr 6a 42m
Fferi Lerpwl 77 milltir / 123 cilometr 1a 34m
Fferi Plymouth 356 milltir / 572 cilometr 6a 52m
Fferi Portsmouth 314 milltir / 505 cilometr 5a 21m
Glasgow 302 milltir / 486 cilometr 5a 01m
Llundain 282 milltir/ 453 cilometr 5a 22m
Maes Awyr Caerdydd 180 milltir/ 289 cilometr 4a.34m
Maes Awyr Birmingham 170 milltir / 273 cilometr 3a 02m
Maes Awyr Gatwick 274 milltir / 440 cilometr 5a 33m
Maes Awyr Heathrow 255 milltir / 410 cilometr 4a 56m
Maes Awyr Lerpwl 88 milltir / 141 cilometr 1a 42m
Maes Awyr Luton 245 milltir / 394 cilometr 4a 26m
Maes Awyr Manceinion 98 milltir / 1567 cilometr 1a 51m

RHIFAU DEFNYDDIOL - TACSIS LLANBERIS

Mae’n ddoeth archebu tacsis ar gyfer siwrneiau hir megis Meysydd Awyr a Caergybi o flaen llaw. Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau tacsis yn cynnig dewis o geir neu fysiau mini sy’n gallu cario 7.

CK Cabs 01286 871768
Tacsi Arfon 01286 479621
PR Tacsi 01286 871785

ARGYFWNG - Ambiwlans, Heddlu Tân a Gwyliwr y Glannau 999 neu 111

YSBYTAI

Ysbyty Gwynedd 01248 384384
Ysbyty Eryri 03000 850201

MEDDYGON

Meddygfa Llanberis 01286 870634

DEINTYDDION (yn Gaernarfon)

JM Lowe 01286 673 337
BH Humphreys 01286 673 174
BV Owen 01286 672 914
Syrjeri Oasis 01286 673 260

GWYBODAETH TWRISTIAETH

www.visitsnowdonia.info/

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry