Bwyta ac Yfed

Spice of Llanberis

Spice of Llanberis

32 Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Bwyty Indiaidd a Bangladesh & Tecawe

ffon: 01286872652
ffon: 01286 871983
e-bost: spiceofllanberis@hotmail.com
wefan: www.spiceofllanberis.com


Llun i ddod yn fuanLone Tree Café

Unit 2,
Y Glyn,
Llanberis
LL55 4EL

Gwasanaeth:
Bwyta i mewn a Cario i Ffwrdd
Seddi balconi tu allan yn edrych dros Lyn Padarn

ffon: 01286 879001


Llanberis Chinese TakeawayLlanberis Chinese Takeaway

47 High Street,
Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Bwyd Tsieineaidd Cario i Ffwrdd

ffon: 01286 871413


Bwyty’r CopaY Allports Fish and Chips

56 Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Caffi a Siop Pysgod a Sglodion

ffon: 01286 879095


Llanberis TandooriY Llanberis Tandoori

57 Stryd Fawr
Gwynedd
LL55 4EV

Gwasanaeth:
Bwyd Indiaidd Cario i Ffwrdd

symudol: 07411965448
e-bost : ruhelamin096@gmail.com


Bwyty’r Copa
Bwyty’r Copa

The Peak Restaurant
86 High Street
Llanberis
Gwynedd

Gwasanaeth:
Bwyty

Ffôn: 01286 872777
Ebost: bookings@peakrestaurant.co.uk
Gwefan: www.thepeakrestaurant.co.uk


Caffir Fran

Caffi’r Fran

48, Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Caffi

e-bost: caffi.fran@gmail.com


Gallt y Glyn

Gallt y Glyn, Pizza and Pint

Llanberis
Gwynedd
LL55 4EL
Agor: Mercher – Sadwrn

Gwasanaeth:
Hostel a Bar

Ffôn: 01286 870370
Ebost: post@galltyglyn.com
Gwefan: www.galltyglyn.com


Georgio's Ice Cream

Georgio’s Ice Cream
Homemade ice cream parlour

49, Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Parlwr Hufen Ia

ffon: 01286 871211
e-mail: georgiosice@icloud.com
gwefan: www.georgiosicecream.co.uk


Idan HouseIdan House

B&B / Caffi Bach Ni Tearoom
12 High Street
Llanberis
LL55 4EN

Gwasanaeth:
B&B / Caffi & Tearoom

Tel: 01286 870673
Email: glendafon@hotmail.com


Caffi Llygad yr Haul

Llygad yr Haul

90 Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SU

Gwasanaeth:
Caffi a Deli

ffon: 01286 870814
e-bost: Llygadyrhaul@hotmail.co.uk


Llanberis Lake Railway Cafe

Padarn Hotel

Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd LL55 4SU

Gwasanaeth:
Gwesty Bar Bwyty a Ystafell Gweithgareddau

ffon: 01286 871231
symudol: 07702742466
e-bost: info@padarnhotel.co.uk
gwefan: www.padarnhotel.co.uk


Llanberis Lake Railway Cafe

Y The Royal Victoria Hotel

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Gwasanaeth:
Bar Gwesty Bwyty ac Ystafell Gweithgareddau

ffon: 01286 870253
e-bost: sales@theroyalvictoria.co.uk
gwefan: www.theroyalvictoria.co.uk


Pantri

Pantri

Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SU

Gwasanaeth:
Caffi

ffon: 01286 238865
symudol: 07892830038
e-bost: carylbaylis@yahoo.com


Llanberis Lake Railway Cafe

Yr Heights

74 Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth:
Bwyty Bar a Ty Bync

ffon: 01286 238235
e-bost: info@theheightsllanberis.co.uk
gwefan: www.theheightsllanberis.co.uk


Ty Tafarn Ty Tafarn - Vaynol Arms

Vaynol Arms

Nant Peris
Llanberis
Gwynedd
LL55 4UF

Gwasanaeth:
Tafarn

ffon: 01286 871624
symudol: 07894 734050
e-bost: admin@vaynolarms.co.uk


Becws Melyn Becws Melyn

Y Ddraig Y Ddraig

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry